Stedet for matglede


Avvikles


Kjøttbazaren AS avvikler den 30.11.2020 sin virksomhet på Amfi Borg etter 21 års drift.
Bestillinger på julemat mottas nå for levering før 30.11.2020.
Jeg takker alle mine leverandører for et godt samarbeid. En stor takk også til alle mine trofaste kunder, som har satt pris på en god gammeldags kjøttdisk med fokus på service og veiledning.

Med vennlig hilsen Unni Sammerud, eier.

Siste åpningsdag lørdag 28. nov 2020 


Besøk oss gjerne på
Facebook