Mesterens vurderende blikk

"Vi er opptatt av både å ha unike produkter og av å bygge sten på sten for
  å være sikre på at kunden får den beste kvaliteten som er å oppdrive."

                                                                                                                         Kjell Ringstad

Blonde d'Aquitaine kan føre sine aner tilbake til Sydfrankriket, der den er en dominerende rase.
Den er av utseende lys - nesten hvetefarget, og de store muskuløse kroppene forteller tydelig at dette er en rase som er avlet frem for å gi kjøtt av høy kvalitet.
Satsingen på Blonde d'Aquitaine har skjedd i samarbeid med flere engasjerte og innovative gårdbrukere, forteller  Kjell Ringstad. Med jevne mellomrom tar Brødr. Ringstad turen ut til sine kjøttprodusenter for å velge ut nye slaktedyr. Med sikre, vurderende blikk plukker de ut de dyrene de trenger. -Det finnes helt klare, objektive kriterier for utvalget, forteller Kjell Ringstad. Dette er dyr vi har fulgt fra den dagen de kom til verden, så vi har god oversikt når vi foretar våre valg.
Brødr. Ringstad har en egen avtale med slakteriet. Dette er en viktig komponent når det gjelder å få til denne satsingen på kvalitet. Normalt kan ikke den enkelte slakter selv velge hvilket slakt han skal ha. Det er bare å ta imot i henhold til bestilling. Det er ikke anledning til å foreta individuelle valg.

Med vår helt spesielle avtale blir det mulig for oss å selv velge slaktedyr, og vi er sikre på at det virkelig er de dyrene vi valgte ut som blir levert fra slakteriet. Dermed kan vi sikre råvarekvaliteten i alle ledd, sier Kjell Ringstad.
Erfaringene fra satsingen på Blonde d'Aquitaine forteller at det tar tid å bygge opp en solid verdikjede som sikrer oss de spesialitetene vi vil ha. Vi er hele tiden på utkikk etter å utvide tilbudet vårt av høykvalitets kjøttvarer, men vi er opptatt av både å ha unike produkter og av å bygge sten på sten for å være sikre på at kunden får den beste kvaliteten som er å oppdrive.