dvale
Kjøttbazaren er ikke nedlagt men gått i dvale. Vi ble tvunget til å avvikle utsalget på Amfi Borg etter 21 år. Utleier har valgt å si opp leieforholdet til Kjøttbazaren pga. uenighet om den videre utvikling av ferskvareavdelingen. Det har vært en tvist om oppsigelsen hvor Kjøttbazaren ikke vant frem.  Kjøttbazaren fraviker lokalet til fordel for Gla`laksen som nå vil drive med både fisk og kjøtt på en ny måte for å tiltrekke seg et yngre og mer kjøpesterkt publikum.

Kjøttbazaren er Unni sitt livsverk og legges altså ikke ned, men vil bli «sovende» inntil vi finner ut hva som skal skje videre. Det er et betydelig ønske fra kundene våre om at vi starter opp et annet sted, og vi vurderer ulike alternativer, men har ikke konkludert.

Vi vil fortløpende informere om hva som skal skje her på siden og på FB-siden vår, så følg med. Vi kan kontaktes både på telefon og epost om noen har behov for det.
Vår nye adresse er Yvenlia 15, 1712 Grålum.

Til slutt vil vi få takke hjerteligst for alle gode og oppmuntrende tilbakemeldinger, blomster og gaver vi har fått fra dere kunder. Det tar vi med oss videre i dyp takknemlighet.

Unni Marie Sammerud
        Eier


Stedet for matglede
Besøk oss gjerne på
Facebook


Telefon: 69142877  
E-post:

 kjottbazaren@kjottbazaren.no